แจ็ค หม่ามอบหน้ากากอนามัยเครื่องมือแพทย์

มูลนิธิแจ็ค หม่าและมูลนิธิอาลีบาบา ประกาศบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ 4 ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์ต้านโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ อันประกอบด้วยหน้ากากอนามัย 2 ล้านชิ้น ชุดทดสอบ 150,000 ชุด และชุดป้องกัน 20,000 ชุด จะถูกส่งมอบให้กับมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ เพื่อช่วยรับมือกับโรคโควิด-19

เราร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียเพื่อช่วยกันต่อสู้กับโรคโควิด-19” มูลนิธิแจ็ค หม่ากล่าวบนเวยโป๋ (Weibo) แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของจีน พร้อมเสริมว่า “ความช่วยเหลือสำหรับประเทศอื่นๆ ในเอเชียกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ทั้งสองแห่งได้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์จำนวนมากส่งไปยังประเทศในยุโรป เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง ไปแล้วก่อนหน้านี้

Close Menu