เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงท่ามกลางสงครามการค้ากับสหรัฐ

ทางการจีนเปิดเผยว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลงถึงระดับต่ำสุดในรอบทศวรรษในไตรมาสที่แล้ว ท่ามกลางสงครามการค้ากับสหรัฐ

ตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนระบุว่า จีนซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกืจในไตรมาสที่สอง สิ้นสุดเดือนมิถุนายน เพียงร้อยละ 6.2 ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่ต่ำที่สุด นับตั้งแต่ไตรมาสแรกปี 2552 หลังเกิดวิกฤติการเงินทั่วโลก

ก่อนหน้านี้จีนได้พยายามเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ และให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะเกรงการลดการจ้างงาน แต่ก็ต้องมาเผชิญกับสงครามการค้ากับสหรัฐ โดยการส่งออกจากจีนไปสหรัฐตกลงถึง ร้อยละ 7.8 หลังสหรัฐขึ้นภาษี การค้าปลีกเติบโตเพียงร้อยละ 8.4 การผลิตของโรงงาน เติบโตเพียงร้อยละ 6 ขณะที่ยอดจำหน่ายรถยนต์เติบโตเพียงร้อยละ 7.8.-

Close Menu