ยาที่มีความหมายในการยับยั้งกระบวนการของโรค

วิธีการนี้อนุญาตให้มองเห็นพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นของหน่วยเร่งปฏิกิริยาและหน่วยย่อยแต่ละตัวที่ได้รับการแก้ไขไม่ดีในงานก่อนหน้านี้รวมถึงสถาปัตยกรรมโมเลกุลโดยรวมของโปรตีนที่ซับซ้อน การกำหนดโครงสร้างของโปรตีนส่งสัญญาณภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายเนื่องจากความซับซ้อนของพวกมัน การมีข้อมูลโครงสร้างอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน

จะช่วยให้เราเข้าใจสาเหตุของความผิดปกติทางสายตาและโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ในโปรตีนเหล่านี้ การรักษาทางการแพทย์ในปัจจุบันสำหรับโรคจอประสาทตาที่สืบทอดมาทางพันธุกรรมอาจรวมถึงการรักษาด้วยยีนหรือยาที่มีความหมายในการยับยั้งกระบวนการของโรค อย่างไรก็ตามพวกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในการเรียกคืนสมดุล PDE6 และป้องกันการตาบอด นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการรู้โครงสร้างโมเลกุลของโปรตีนการส่งสัญญาณภาพเหล่านี้และวิธีที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสามารถนำเสนอเบาะแสสำหรับการพัฒนายาใหม่เพื่อทั้งคืนวิสัยทัศน์และป้องกันการตาบอด

Close Menu