คุณภาพการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน

คุณภาพการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันในประเทศไทยเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยมีพื้นที่ด้อยโอกาสที่ด้อยโอกาส ปัจจุบันมีเด็กยากจนประมาณ 1 ล้านคนที่ได้รับการศึกษาที่ด้อยคุณภาพ เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอและสื่อการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะเวลา 12.4 ปีที่คาดหวังสำหรับเด็กที่เกิดในวันนี้ในประเทศไทยเทียบเท่ากับเพียง 8.6 ปี

ช่องว่างการเรียนรู้ 3.8 ปี การคงไว้ซึ่งสันติภาพและคุณภาพของการปฏิรูปโครงสร้างจะเป็นสิ่งสำคัญในการลดความยากจนและเพิ่มเส้นทางการเติบโตระยะยาวของประเทศไทยในระดับสูงกว่า 4% เมื่อเผชิญกับความท้าทายด้านประชากรศาสตร์ที่เกิดจากความชราภาพอย่างรวดเร็ว “Birgit Hansl ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยกล่าว

Close Menu