การว่างงานเป็นปัญหาถาวรและเลวร้าย

เศรษฐกิจก็เห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งนอกเหนือจากปี 2009 เมื่อมีภาวะถดถอยทั่วโลก ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาเมื่อเขาเข้ามามีอำนาจเศรษฐกิจมากกว่าสองเท่าในขนาดเฉลี่ยปีละ 5.6% อย่างไรก็ตามตอนนี้เศรษฐกิจหดตัวทั้งในไตรมาสที่สามและสี่ของปีที่แล้ว นั่นคือภาวะถดถอยตามคำที่กำหนดไว้บ่อยที่สุด กิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2561 ต่ำกว่าปีก่อน 3%

การว่างงานก็เป็นปัญหาถาวรและเลวร้ายลง ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วมีคน 4.3 ล้านคนที่ต้องการงานและไม่มีงานทำโดยมีอัตราการว่างงาน 13.5% อาจมีการกู้คืนแปลก ๆ แต่มันจะค่อนข้างแปลกใจถ้ามันแข็งแกร่งเท่าประสิทธิภาพล่าสุดของประเทศ ในอีกสี่ปีข้างหน้ากองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ผลตอบแทนจากการเติบโต แต่ก็ไม่ได้คาดหวังมากกว่า 2.5% และน้อยกว่าในบางปี

Close Menu