การพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย

การบริหารกรุงเทพมหานครในปัจจุบันยิ่งล้าหลังกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้างถึงศักยภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพงษ์ศรีตระกูลอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยในหมู่บ้านมากนัก สถาบันกรรมการสิทธิมนุษยชนและการศึกษาเกี่ยวกับสันติศึกษา Gotham Arya กล่าวว่าความกลัวเหล่านี้ลุกขึ้นยืน

ในทางของการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย คนไทยกลัวว่าคนเลวจะเข้ามามีอำนาจ คนไทยกลัวว่าอำนาจจะไม่อยู่ในมือของคนดี แต่ความหมายของผู้ที่ดีอาจเป็นอัตนัย ดังนั้นจะกลายเป็นเรื่องที่คนที่ชอบหรือไม่ Gothom กล่าวว่าความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตยในประเทศควรรวมแกนหลักของสังคมไทยไว้ด้วยกันคือแนวความคิดเกี่ยวกับประเทศชาติศาสนาและระบอบกษัตริย์

Close Menu